Curs de redacció dels documents més habituals en la Policia Local
viernes, 09 de agosto de 2019

ADREÇAT: exclusivament al personal de la Policia Local en actiu

PROFESSORAT: Óscar López Álvarez, oficial de la Policia Local de Vila-real PROGRAMA:

1. LA DILIGÈNCIA

a. Concepte

b. Diligència de prevenció

c. Requisits de lloc i temps

d. Regles de forma i fons

2. L'ACTA

a. Concepte i parts

b. Tipus d'actes

3. L'INFORME POLICIAL

a. Concepte i elaboració

 4. LA MINUTA

a. Concepte

b. Aplicació en la pràctica policial

5. L'OFICI

a. Concepte

b. Elements i regles de redacció

INSCRIPCIÓ


Durada dijous, 12 de setembre de 2019
Lloc: Sala de formació EFOPOL

Leer más en: http://www.vila-real.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=53011&tipo=2&nivel=1400&language=ca&codResi=1.